меню
RU
UA
вибір мови

Режими споживання

Режими споживання

 • Про обсяги очікуваного споживання

  ПрАТ "ДТЕК Донецькі електромережі" до початку кожного наступного року, згідно з Кодексом систем розподілу, Правилами роздрібного ринку електричної енергії та договором про надання послуг з розподілу електричної енергії, в обумовлені терміни (до 1 вересня) приймає від клієнтів відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним (поквартальним) їх розподілом.

  Для цього клієнт має заповнити та надати до центру обслуговування клієнтів ДТЕК Донецькі електромережі у термін до 1 вересня заповнений документ - Продовження Додатка 12, в одному примірнику, завірений підписом та печаткою організації (у разі використання). 

  У разі ненадання клієнтом зазначених відомостей у встановлений термін обсяги очікуваного споживання на наступний рік установлюються ДТЕК Донецкие электросети за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

  Наразі, тимчасово, можливість дистанційного внесення обсягів очікуваного споживання електричної енергії реалізовано у веб-сервісі «Особистий кабінет» у разі, якщо обраним електропостачальником є ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ». Там також можна переглянути діючі на даний час обсяги очікуваного споживання електричної енергії на поточний рік (розділ «Договори та документи -> Ліміти споживання»).

  Пропонуємо клієнтам у разі потреби отримати доступ та користуватися веб-сервісом дистанційно без відвідування ЦОК.

 • Про граничні величини споживання електричної потужності

  Згідно з Порядком постачання електричної енергії, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 №441 (зі змінами та доповненнями), договірні (граничні) величини споживання електричної потужності встановлюються для клієнтів з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання 50 тис. кВтг і більше, в межах сумарної дозволеної потужності усіх струмоприймачів та виходячи з режиму роботи Об’єднаної Енергетичної Системи України.

  Договірні (граничні) величини споживання електричної потужності ДТЕК Донецькі електромережі встановлює для клієнтів поквартально (окремо для кожної площадки вимірювання з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання 50 тис. кВтг і більше) на основі обсягу очікуваного споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період та даних клієнта щодо вимірів активного електричного навантаження у відповідний режимний день (І, IV квартал – за даними зимових режимних вимірів, ІІ, ІІІ квартал – за даними літніх режимних вимірів).

  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України щомісячно встановлює ПрАТ "ДТЕК Донецькі електромережі" завдання щодо виконання встановлених граничних рівнів споживання електричної енергії та потужності для м.Києва. В межах зазначених величин для споживачів електроенергії ПрАТ "ДТЕК Донецькі електромережі" визначає граничні величини споживання електричної потужності в години максимуму енергосистеми.

  ПрАТ "ДТЕК Донецькі електромережі", виходячи з заданих Міністерством енергетики та вугільної промисловості України граничних рівнів споживання, формує для затвердження КМДА та Держенергонаглядом баланс розподілу граничної величини споживання електричної потужності в години максимуму навантаження Об’єднаної Енергетичної Системи України, з урахуванням відповідного дефіциту потужності.

  Періоди контролю максимумів навантаження (окремо на ранкові та вечірні години) встановлюються Центральним РДЦ для клієнтів в залежності від розрахункового періоду:

  Розрахунковий період Період контролю
  Ранок Вечір
  Січень 08:00 - 10:00 17:00 - 21:00
  Лютий 08:00 - 10:00 17:00 - 21:00
  Березень 08:00 - 10:00 18:00 - 22:00
  Квітень 08:00 - 10:00 18:00 - 22:00
  Травень 08:00 - 11:00 20:00 - 23:00
  Червень 08:00 - 11:00 20:00 - 23:00
  Липень 08:00 - 11:00 20:00 - 23:00
  Серпень 08:00 - 11:00 20:00 - 23:00
  Вересень 08:00 - 10:00 18:00 - 22:00
  Жовтень 08:00 - 10:00 18:00 - 22:00
  Листопад 08:00 - 10:00 17:00 - 21:00
  Грудень 08:00 - 10:00 17:00 - 21:00

  Особливості для клієнтів, які споживають електричну енергію за вільними цінами (договори про постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом).

  Ви маєте право щокварталу подавати до ДТЕК Донецькі електромережі заяву про очікувані величини споживання електричної потужності у години максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.

  Для цього пропонуємо звернутися до центру обслуговування клієнтів ДТЕК Донецькі електромережі з відповідною заявою.

 • Про зміни граничних величин споживання електричної потужності

  За бажанням клієнти можуть скористатися правом зміни діючої граничної величини споживання на розрахунковий період згідно з Порядком постачання електричної енергії, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 №441 (зі змінами та доповненнями).

  Клієнт має право протягом розрахункового періоду звернутися до ДТЕК Донецькі електромережі із заявою щодо зміни граничної величини споживання. Коригування граничної величини споживання на поточний розрахунковий період проводиться за умов:

  Проведення позачергових вимірів активного навантаження для коригування договірних величин споживання електричної потужності.

  При проведенні позачергових вимірів в узгоджений з клієнтом день (бланк звернення та зразок його заповнення), клієнт проводить необхідні вимірювання, оформлює результати у вигляді:

  та надає ці документи способами, зазначеними у Процедурі проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, для подальшого проведення коригування граничних величин споживання електричної потужності.

 • Процедура проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

  Процедура проведення вимірювань електричного навантаження (зимові режимні вимірювання — третя середа грудня, літні режимні вимірювання — третя середа червня) встановлена наказом № 7 Міністерства палива та енергетики України від 15.01.2008 «Про затвердження Порядку організації проведення вимірювань електричного навантаження в режимний день».

  Вимірювання електричного навантаження в режимні дні проводиться клієнтом, проте ДТЕК Донецькі електромережі має право направити представника для контролю їх проведення у вибіркові години доби.

  За результатами проведених вимірювань електричного навантаження клієнти оформляють і представляють в ДТЕК Донецькі електромережі до 1 січня (зимові вимірювання) або до 1 липня (літні вимірювання) наступні документи:

зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами